Otrzymaliśmy dofinansowanie na wymianę bram garażowych

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt: „Wymiana bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku” w ramach programu 2020-OA-3 „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Umowa została podpisana w dniu 22.10.2020r.

Dofinansowanie w kwocie 23 928,30zł stanowi 90% kosztów realizacji zadania.