Wzmacniamy bezpieczeństwo mieszkańców Sulejówka!

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku jest jednym z laureatów kolejnej edycji dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zakupiono rękawice techniczne i sprzęt ratunkowy dla strażaków oraz czujniki tlenku węgla dla seniorów!

Dobry ratownik to bezpieczny ratownik. Strażacy, aby móc nieść pomoc innym sami muszą czuć się bezpiecznie. Dlatego OSP Sulejówek, dzięki wsparciu w kwocie 20 000 zł otrzymanemu od PSE, zakupiła rękawice do ratownictwa technicznego dla 22 strażaków. Będą one chronić dłonie Druhen i Druhów podczas wszystkich akcji nie związanych z gaszeniem pożaru.

Kolejną częścią projektu był zakup 24 czujników tlenku węgla dla seniorów – podopiecznych Dziennego Domu Seniora Senior+ w Sulejówku. Tlenek węgla czyli czad jest nazywany cichym zabójcą – jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, bez specjalnego czujnika nie jesteśmy w stanie wykryć go w powietrzu. Dlatego dla naszego zdrowia tak ważne jest zainstalowanie w domu urządzenia, które jest w stanie uratować życie nasze i naszych najbliższych. Od teraz seniorzy mogą czuć się bezpieczniej w swoich domach.

Kolejnym elementem był zakup sprzętu ratunkowego – strażackich węży tłocznych oraz elektrycznej pompy zanurzeniowej. Węże strażackie będą używane przy różnego rodzaju akcjach. Pompa zanurzeniowa posłuży do usuwania skutków burz i ulew, usuwania wody z zalanych budynków i piwnic. Ten zakup wesprze strażaków w pracy a przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko Sulejówka, ale też całego powiatu mińskiego, gdyż Ochotnicy z Sulejówka często są dysponowani do akcji poza terenem swojego miasta.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl