Otrzymaliśmy dofinansowanie na doposażenie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!

Miło nam poinformować, że w dniu 4.10.2021r podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do zakupu prądownic, działka wodno-pianowego, rozdzielaczy i hydronetek!

Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sulejówku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie dotacji w kwocie 14 363,30zł