Walne zebranie członków OSP

W sobote 24 lutego w naszej remizie odbyło się Walne zebranie wszystkich członków naszej OSP.

Zebranie rozpoczelo się o godzinie 17. Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP Sylwester Szuba, który powitał przybyłych gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim st. bryg. Pawla Parobczaka, Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwę, Przewodniczącego Rady Miasta Daniela Dąbrowskiego oraz radnego i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Mateusza Eliasza.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu „Rycerze Floriana” krótki koncert zagrała nasza orkiestra dęta „Akord”. Następnie przedstawione zostały sprawozdania za rok 2017 oraz przedstawione plany na rok bieżący. W dyskusji głos zabrali przybyli goście, którzy dziękowali za kolejny udany rok owocnej współpracy. Walne zebranie zdecydowało o udzieleniu absolutoriun zarządowi i przyjęciu wszystkich sprawozdań i planow. Obrady poszły bardzo sprawnie i zgodnie.

Po zakończeniu zebrania był jeszcze poczęstunek, a przed nami kolejny rok ciężkiej pracy.