Podpisanie umowy na termomodernizację naszej remizy!

W czwartek 6 kwietnia w siedzibie naszej jednostki doszło do podpisania umowy na realizację projektu termomodernizacji naszej remizy.

Umowę podpisali Prezes naszej OSP Sylwester Szuba oraz przedstawiciel firmy Sanito Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizację projektu.

To kolejny bardzo ważny krok prowadzący do zmiany naszej remizy. Teraz rozpocznie się przygotowywanie projektów a już w czerwcu ruszą prace remontowe! Na bieżąco będziemy Państwa informować i pokazywać stan prac nad naszym budynkiem.

Przypominamy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Sulejówku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowana jest inwestycja z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku. W ramach modernizacji energetycznej planowane jest przeprowadzenie następujących prac: docieplenie przegród budynku (docieplenia ścian zewnętrznych i stropów pod nieogrzewanym poddaszem), wymiana okien, wymiana instalacji c.o. oraz montaż nowych, energooszczędnych term gazowych c.w.u., kompleksowa modernizacja kotłowni, wymiana instalacji c.o., modernizacja oświetlenia, montaż ogniw fotowoltaicznych. Realizacja projektu zmieni wizerunek obecnego obiektu OSP w Sulejówku. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym w projekcie polegającym na termomodernizacji, unowocześnieniu systemu grzewczego strażnicy, częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne oraz zastosowaniu urządzeń fotowoltaicznych służących pozyskaniu energii słonecznej redukcji ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Osiągnięte zostaną wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej polegające na zmniejszeniu rocznego zużycia i zapotrzebowania na energię, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania oraz redukcję kosztów utrzymania obiektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 821.327,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 657.061,60 PLN.