Otrzymaliśmy dofinansowania na zakup nowych ubrań, rękawic i radiotelefonów!

Miło nam poinformować, że w dniu 4.10.2021r podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do zakupu nowych ubrań, rękawic i radiotelefonów.

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sulejówku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 17 153,00zł.