Dwie zbiórki MDP

W środę i czwartek (26 i 27 kwietnia) odbyły się dwie kolejne zbiórki naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Tematy każdego ze spotkań były różne. W środę zajęliśmy się tematem oddymiania. Po części teoretycznej, na której omówiliśmy sposoby, zasady i rodzaje wentylacji stosowanych w akcjach gaśniczych. Następnie sztucznie zadymiliśmy nasze pomieszczenia i przy pomocy wentylatora przetestowaliśmy skuteczność wentylacji nadciśnieniowej i podciśnieniowej a także jak należy regulować otwory wlotowe i wylotowe powietrza aby jak najlepiej oddymić pomieszczenie. Wykonaliśmy również próbę wentylacji hydraulicznej przy pomocy prądu wody.

W czwartek tematem zbiórki była pierwsza pomoc. Co jakiś czas przypominana i ćwiczona, ponieważ wiemy jak ważne to zagadnienia. Schematy BLS, opatrywanie ran, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej, pierwsza pomoc w przypadku zawału, epilepsji i zakrztuszeń oraz wiele innych tematów nie jest obce członkom naszej drużyny!